top of page

Certificate 4.0

Endüstri 4.0 İçin Hazır mısın?

Certificate 4.0 (cert 4.0),  ismini Endüstri 4.0 'dan alır.


Dördüncü Sanayi Devrimi ile gündeme gelen; nesnelerin interneti, akıllı fabrikalar, üretim ortamında veri toplama konularında önce çıkan yeni bir projedir.


Certificate 4.0,  aynı zamanda sertifikalara yeni bir anlam yükler. Sanayide kullanılan makineler, yalnızca bu makinelerin kullanımı ile ilgili eğitimler kişiler tarafından kullanılmalıdır. Bununla beraber, fazla sayıda çalışanı olan kurumlarda, makinelerin kimler tarafından kullanıldığının kontrolü mümkün olamamaktadır. Cert 4.0 bu sorunu çözer.


Makinenin kullanıldığı işletme, makinenin kullanımı eğitimini hizmet içi eğitim veya dışarıdan eğitim hizmeti almak suretiyle gerçekleştirir. Eğitimin sertifikasyon işlemi tifika.com aracılığıyla yapılır. Böylece katılımcının bu eğitimi gerçekten almış olduğu tescil edilmiş olur.


Makineye bir dijital kilit yerleştirilir. Makineyi kullanmak üzere gelen personel herhangi bir kimlik okutma/tanımla sistemi ile (kart okutma, parmak yüz okuma vs) kendisini tanıtır. Cert 4.0, personelin bu makineyi kullanmak için gereken eğitimleri (eğitim sayısı birden fazla olabilir örneğin makine kullanma eğitimi ve iş güvenliği eğitimi) alıp almadığını tifika.com üzerinden kontrol eder.


Personelin bu eğitimleri almış olması halinde makine çalışır.


Böylece teknik ve/veya güvenlik konularında bilgisiz personelin makineyi kullanması engellenmiş olur. Cert 4.0, iş kazalarının ve bilgi eksikliği nedeniyle yaşanan makine sorunlarının önüne geçilmesini sağlar.

bottom of page