top of page

İPTAL ve İADE KOŞULLARI

 

Etkinliklerin Ertelenmesi ve İptali: Organizatör tarafından organize edilen Etkinliklerden herhangi bir tanesi, sözkonusu Etkinliğin bilet satışı başladıktan sonra (Organizatörün ihlali veya Mücbir sebepler de dahil olmak üzere herhangi bir sebepten dolayı) ertelendiği, iptal edildiği veya Etkinliğin bir veya birkaç gösterisinin tamamlanmadığı takdirde, taraflar aşağıdaki hükümlerin uygulanacağı konusunda anlaşmışlardır.

  1. Satış Ağı üzerinden satılan ve iptal, erteleme veya Etkinliğin bir gösterisinin tamamlanmaması veya Mücbir sebepler de dahil olmak üzere buna benzer sebeplerle geçersiz kılınmış her bir bilet için, veya bir Etkinliğin ertelenmesi ve Tüketici’nin yeni tarihte söz konusu Etkinliğe gidemeyecek oluşu sebebiyle Biletlerin iptal edilmesi gerektiği hallerde geçersiz kılınan biletler ("Geçersiz Bilet") üzerinden egitimbileti.com’un Organizatöre herhangi bir ödeme veya iade yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

  2. egitimbileti.com, Satış Ağı üzerinden satmış olduğu Geçersiz Biletler için Tüketicilerden tahsil etmiş olduğu bedelleri Tüketicilere iade etmeyi kabul eder.

  3. Organizatör, sözkonusu Etkinliğin iptalini ve buna bağlı geri ödeme prosedürünü ve politikasını kendisine ve etkinliğe ait web sitesi, sosyal medya hesapları üzerinden ilan ederek duyuracaktır. Organizatör sözkonusu tüm ilanların içeriği hakkında paylaşım için egitimbileti.com’un onayını almak zorundadır.

  4. Satış Ağı üzerinden satılan her bir Geçersiz Bilet için Organizatör, egitimbileti.com’a 3 TL + KDV miktarında İptal Ücreti ve Etkinliğin iptal edildiği zamana kadar geçen sürede yapılan satışlara ait sanal pos ve kredi kartı komisyonları için %2 + KDV masraflarını ödeyecektir.

  5. Etkinliğin ertelenmesi veya iptali sebebiyle egitimbileti.com’un ve çalışanlarının iptal tarihine kadar yapmış oldukları etkinliğin tanıtımına ilişkin masraflar da dahil tüm masraflar, Organizatör tarafından egitimbileti.com’ya nakten ve defaten ödenecektir.

  6. Tüketiciler bilet satış hizmetine ilişkin satışın kesin satış olduğunu ve egitimbileti.com tarafından kendilerine satın alma işlemi sonucunda herhangi bir iptal, iade, değişiklik hakları olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder. Tüketiciler satın almış oldukları etkinlik biletlerini kendi belirleyecekleri yöntemler ile devir edebilir. Devir işlemi sırasında oluşabilecek tüm riski devir işlemi gerçekleştiren Tüketiciler arasındadır. egitimbileti.com devir işleminden dolayı oluşabilecek herhangi bir olumsuz duruma ilişkin taraf olamaz. Devir işlemine konu olan bileti ilk satın alan Tüketici, devire konu bilet sebebiyle egitimbileti.com’un maddi ve manevi uğrayacağı tüm zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

bottom of page